VENDÉGJÁTÉK

 

GARDÉNIA           Koltai M. Gábor           Temesvári Cs.G. Színház         Szkéné
 

Míg a KV Társulat Gardéniája,  Spiegl Anna játéka és a Kákonyi Árpád komponálta fantasz-
tikus ének-kvartett révén,  a végén ütött nagyot,  ez az előadás azonnal iszonyatos erejű
felütéssel indul.  Valamikori úriasszony, ellenállóként nácik macája, elhagyott feleség, vé-
gül zugivó dédnagyi:  az első generációs Nő parókás szerepében  Tokai Andrea lehenger-
lő intenzitással, letaglózó drámai erővel indít.
Elzbieta Chovaniec, kizárólag női sorsokat felsorakoztató drámája  csak látszólag alkohol-
centrikus, csak annyira, amennyire ez itt nálunk Kelet-Európában elkerülhetetlen. A má-
sodik Nő,  Borbély B.Emília ugyan a munkálkodós pénzhajszában keresi a mámort, öniga-
zoló önfeláldozása sem nélkülözheti azonban a toxikus rásegítést.
Koltai M.Gábor  imponáló biztonsággal építi fel az éles összecsapások jeleneteit, pontos
értelmezéssel alapozza meg a karakterképeket.  A csalódásokat, veszteségeket mindenki
dühödt agresszióval bosszulja meg  a neki kiszolgáltatott gyengébben, a saját gyermekén.
Él a remény, hátha a következő személy ki tud lépni az ördögi körből,  de a harmadik Nő,
a gyengéden romantikus  Lőrincz Rita  hiába vonzóan fekete,  csehovi tunyasága őt is a
vodkázásba fojtja.
A rendezés kihasználja  Iuliana Vîlsan, kis méretre szűkített, többosztatú játékterét, jól
érzékelteti a korok változásait, akkurátusan összefogott a tempó, a kiváló textus, a moza-
ikos dramaturgia maradéktalanul érvényesül.
Tar Mónika,  a negyedik,  nyugodt tárgyilagosságával erősen különbözik elődeitől, termé-
szetes harmóniája mögött azért érezni az idáig vezető, kegyetlenül göröngyös utat. Jó is
lenne fellélegezni,  lám, egy valakinek azért mégis sikerül!  A tortamajszoló párkák alatto-
mos bekerítő hadművelete, a muszáj-esküvő bénító képzete aztán letapossa az illúziókat.
Körkörös a végzet, győz a körkörös homály, vagy mégis sikerül megszabadulni?
Hinnünk kell ebben,  amíg ilyen kiváló előadást látunk,  Koltai M.Gábor  újabb rendezői
telitalálatát, nagyszerű együttest és olyan felejthetetlen színésznőt, mint a katartikusan
szuggesztív  Tokai Andrea.