SZÍNHÁZ:ALTERNATÍV           

                                                 
                 

EURÓPA, EURÓPA                          Koltai M.Gábor                             Stúdió K

 

Láttunk már  Howard Baker  drámát Kaposváron,  kicsit abszurdba hajló,  de alapban rea-
lisztikus darab volt. Ám ez a mostani annyira különleges, megfoghatatlan, - bizony, jó ideig
csak értetlenül figyeltük  a színészek érzékletes játékát,  de se a történések,  se a szere-
pek nem voltak világosak. Aztán lassan kirajzolódott a stilizált cselekmény, fokról-fokra ej-
tett ámulatba a nagyszerű előadás.
A törökök Bécset ostromolják, a Császár és Hadvezére szervezi  a védekezést,  a lakosság
éhezik. Egy szelet kenyérért bármit meg lehet vásárolni, Orphuls pap enélkül is uralja Su-
sanna polgárlány érzelmeit.  Az ellenség által megerőszakolt,  megcsonkított, teherbe ej-
tett Katrin híressé szeretne válni, röpcédulán terjeszti tragédiáját. Szövevényes szerelmi
szálak szövődnek,  Nyakó Júlia  Császárnője  a délceg hadvezérért rajong, az burkolt for-
mában a papért.  Négyes/!/ anyaszerepben örülhetünk  Molnár Eriká-nak, különösen em-
lékezetesek bibiliai átkai és az, ahogy pap fiát érseki karrierre ösztönzi.
Koltai M.Gábor  példátlan bátorsággal nyúl az extrém anyaghoz, erős szituációkat teremt,
tempója és színészvezetése hibátlan.  Alaposan elrugaszkodik a naturalitástól, az abszurdi-
tások mégis megőrzik  valós hitelességüket.  Sokat segít a zene és  Ondraschek Péter jel-
mez-együttese,  Vereckei Rita  játékterének központi eleme egy dönthető orvosi szék.
Rezignált megfigyelőként festi a csataképet, kommentálja az eseményeket  Lovas Dániel,
nagyívű monológjában élettörténetét mondja el.  A celebségre törő Katrin szülését a tel-
jes udvar szemléli,  Spilák Lajos  finom gesztusokból építkező Császára, a sebesült polgár-
lány iránt különc módon vonzódó Starhemberg vezér,  Menszátor Héresz Attila,  aki hős-
szoborból fokról-fokra válik emberré.
A nyíltszíni szülés drámaiságát  Homonnai Katalin félelmetes sikolyai fokozzák, a fantaszti-
kus színésznő szemünk láttára hal bele  az életadó akcióba.  A legösszetettebb karaktert,
a gyenge jellemű - erős akaratú papot  Nagypál Gábor állítja elénk, színpadi létezésének
millió titkos rezdülése van, kiismerhetetlen, vonzóan izgalmas. Közjátékként résztvevői le-
szünk egy dramaturg-kritikusi konferenciának, a közönség soraiban tomboló vitában az Ő
egyetlen hisztérikus felkiáltása a döntő:  "Üzenet!" A másik kulcsfigura itt, a józanabb nő-
vért eddig is kiválóan játszó  Hay Anna, aki elváltozott hangon, elképesztő szuggesztióval
rajzolja meg a szakmai butaság karikatúráját. A "Sugar in my bowl" csodálatosan szenzítív,
poétikus muzikalitással, szinte suttogva énekelt balladája pedig feledhetetlen, életre szó-
ló, katartikus élmény.
A  Stúdió K produkciója újólag bizonyítja, hogy progresszív szemléletű, merész előadások
igazándiból csak  az alternatív szcénában születnek.  Koltai M.Gábor  adaptációja és ren-
dezése újszerűségében az évad egyik legfontosabb eseménye.